Dokumentasi Bimtek Negeri Sembilan

Avatar photo

Hai Sahabat PPLN Johor Bahru!πŸ‘‹πŸ»

BIMBINGAN TEKNIS PEMILU 2024 NEGERI SEMBILAN MALAYSIAπŸ‡²πŸ‡Ύ

Terima kasih untuk partisipasi yang sangat antusias dari KPPSLN Wilayah Negeri Sembilan✨

Pada tanggal 20 Januari 2024, telah dilaksanakan BIMTEK (Bimbingan Teknis) Pemilu 2024, Dihadiri oleh hampir seluruh PPLN Johor Bahru yaitu Bapak Ardiansyah Syahrom, Ibu Arti Manikam, Ibu Farisa Ramadhani, Bapak Muhammad Rizali Noor, Ibu Wimbi Apriwanda Nursiwan, dan Bapak Ahmad Zulfikar.

“π™‹π™šπ™’π™žπ™‘π™ͺ π™Žπ™–π™§π™–π™£π™– π™„π™£π™©π™šπ™œπ™§π™–π™¨π™ž π˜½π™–π™£π™œπ™¨π™–”

You cannot copy content of this page